We wrześniu tego roku Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci   w Radwanicach ogłosił akcję „Razem dla Weroniki”. Weronika to 7-letnia dziewczynka, która zmaga się z genetyczną, nieuleczalną chorobą – neurofibromatozą. Do akcji włączyły się firmy, osoby prywatne, a także dzieci  i młodzież z radwanickiej szkoły. Cieszymy się, że na nasz apel odpowiedzieli również ratownicy ZG Rudna p. Marcin Górski i p. Andrzej Kowal. Dzięki ich wsparciu  mogliśmy wręczyć dziewczynce, podczas Dnia Osób Niepełnosprawnych, wymarzone zabawki.

        Ze środków przekazanych przez Panów zakupiliśmy również nagrody dla uczestników konkursu plastycznego i fotograficznego „Chrońmy przyrodę ojczystą”.

        Serdecznie dziękujemy Panom Marcinowi i Andrzejowi za dotychczasową pomoc i mam nadzieję, że to będzie początek naszej współpracy.    02 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza i Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Paweł Piwko – wójt Gminy Radwanice, p. Ewa Flak –  przewodnicząca RG Radwanice, p. Agnieszka Woźniak –  kierownik GOPS w Radwanicach, p. Marlena Wilk i Magdalena Szymańska –  przedstawicielki stowarzyszenia „Pomagamy Razem”  oraz p. Agnieszka Kulig –  wolontariuszka. W tym dniu była również            z nami bohaterka akcji „Razem dla Weroniki” – Weronika wraz z rodzicami.

   Podczas spotkania Weronika otrzymała prezenty: rower –  ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski oraz zabawki, które zostały zakupione dzięki wsparciu ratowników ZG Rudna – p. Andrzeja i p. Marcina.    Pięknym momentem było wręczenie dziewczynce tortu urodzinowego przez młodsze koleżanki – Lenkę i Liliankę. Tort specjalnie na tę okazję upiekła  p. Jolanta Mikielewicz. Dziewczynki wraz z całą społecznością uczniowską zaśpiewały dla jubilatki radosne „Sto lat”.

   Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację dotyczącą funkcjonowania wolontariatu w naszej placówce. Następnie wolontariusze działający          w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci otrzymali legitymacje.

  Nasi goście otrzymali podziękowania za włączenie się do akcji „Razem dla Weroniki”. Kilka słów do wolontariuszy skierowali również p. Paweł Piwko i p. Ewa Flak.

    Na zakończenie goście zrobili sobie „uskrzydlone” zdjęcie.

Do akcji „Razem dl Weroniki” przyłączyli się ratownicy ZG Rudna – p. Andrzej z Szybu R -I oraz p. Marcin z Szybu R – IX. Panowie przekazali nam bony podarunkowe. Pierwszym zakupem był prezent dla 7-letniej Weroniki, która zmaga się z nieuleczalną, genetyczną chorobą – neurofibromatozą. Prezent został wręczony dziewczynce podczas Dnia Wolontariusza i Dnia Osób Niepełnosprawnych, które obchodzono 02.12 w SP w Radwanicach.

         Tegoroczna akcja „Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei” dobiegła końca. Jej organizatorami był Oddział Gminny TPD w Radwanicach i Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”, Akcja trwała w przedszkolu i szkole. Przyłączyło się do niej również Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” z Radwanic.

      W ramach akcji udało się zebrać mnóstwo gier planszowych i zabawek, które przekazaliśmy do kliniki „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.

     Dziękujemy FitnessMania Studio z Głogowa za włączenie nas do akcji, p. Joannie za odbiór naszych darów, a p. Agacie za ich dostarczenie do adresatów.

     Dziękujemy również wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

        W dniach 26-28.11 w „małej szkole” odbyły się kolejne działania w ramach akcji „Razem dla Weroniki”. 26.11 został zorganizowany kiermasz przedmiotów, które wykonali wolontariusze podczas warsztatów. Była też czynna kawiarenka z domowymi wypiekami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów. Przez kolejne dwa dzieci mogły nadal odwiedzać stoisko ze słodkościami.

        Kiermasz i kawiarenkę prowadziły uczennice klas III. Zainteresowanie było ogromne. Dzięki tym przedsięwzięciom udało się zgromadzić środki na leczenie Weroniki z klasy I.

       Serdecznie dziękujemy rodzicom za przyłączenie się do akcji, nauczycielom za jej koordynowanie, a naszym uczniom za dokonanie zakupów i pomoc chorej koleżance.

22 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach akcji „Razem dla Weroniki” . Uczestniczyli w nich wolontariusze ze SKW kl. IV-VI. Zajęcia prowadziły panie: Aneta Steciąg, Izabela Jokiel, Beata Orator i Anna Rachwalska. Uczestnikom pomagała w pracy p. Agnieszka Kulig. Materiały na zajęcia zostały zapewnione przez Oddział Gminny TPD          w Radwanicach oraz panie: Anetę Steciąg i Annę Rachwalską. Oddział Gminny TPD w Radwanicach zadbał również o słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.                                                           

    Podczas warsztatów dzieci wykonały bałwanki ze skarpetek, świeczniki ze słoików, aniołki oraz własnoręcznie namalowały motywy na tekstylnych torbach. Wszystkie przedmioty zostaną wystawione na szkolnym kiermaszu, który odbędzie się w dniach 26-28.11 w „małej szkole”. Pozyskane środki zostaną przekazane na leczenie 7-letniej Weroniki – uczennicy klasy I.

  Serdecznie dziękujemy p. Annie Rachwalskiej za prowadzenie warsztatów i p. Agnieszce Kulig za wspieranie dzieci podczas pracy.

Termin składania prac w ZSP –  04 grudnia 2019 r.

Przedszkole (5 i 6-latki) – prace przyjmują wychowawcy

Kl. I-III – prace przyjmują wychowawcy

Kl. IV-VIII – prace przyjmują nauczyciele plastyki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się 16 grudnia 2019 o godz. 14:00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Jordana 17 w Legnicy.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub mailowo: tpd.legnica@wp.pl.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska. Technika wykonania i materiał prac jest dowolny.

Wielkość prac: do 50 cm podstawy.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI:

imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Prace plastyczne w etapie szkolnym będą oceniane w 5 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) 5-latki

2) 6-latki

3) kl. I

4)  kl. II

5) kl. III

6) kl. IV-V

7) kl. VI-VIII

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace plastyczne w etapie regionalnym będą oceniane w 5 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli

2) edukacji wczesnoszkolnej, klas 1-3 (~7-9 lat)

3) szkół podstawowych, klas 4-6 (~10-12 lat) 

4) szkół podstawowych, klas 7-8 (~13-15 lat)

5) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek (powyżej 15 lat).

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie.

Wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych prac będzie eksponowana w witrynach Muzeum Miedzi w Legnicy do 02.02.2020.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inną sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną wyłącznie do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Ogłaszamy  Akcję: PODARUJ PREZENT  NA ŚWIĘTA MAŁYM PACJENTOM PRZYLĄDKA  NADZIEI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radwanicach oraz Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” przyłączają się do akcji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.                       Ogłaszamy zbiórkę prezentów świątecznych dla małych pacjentów Przylądka Nadziei. W przedszkolu akcję koordynuje  p. Iwona Derkacz. W szkole koordynatorkami są panie: Beata Orator – kl. I-III    oraz Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?

1. Kup grę planszową, klocki LEGO, książkę dla dziecka chorego na raka.
Listę prezentów, rekomendowanych przez psychologów dziecięcych  znajdziesz na fb TPDRadwanice oraz na tablicach w przedszkolu i szkole.

2. Możesz zrobić sobie zdjęcie z prezentem i poprosić rodzica, żeby zamieścił je na swoim Instagramie. Jeśli oznaczy zdjęcie hashtagiem #podarujprezentnaswieta pojawi się ono na stronie Akcji!

3. Przynieś prezent do przedszkola lub szkoły.

4. My przekażemy prezenty małym pacjentom Przylądka Nadziei przed Świętami Bożego Narodzenia!