23.05.2019 roku odbyły się wybory władz Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach.

Zarząd:

 • Izabela Jokiel  – prezes
 • Marta Tarkowska- wiceprezes
 • Wiesława Ogończyk – skarbnik
 • Jolanta Surdyk – sekretarz

Prezydium: Zarząd +

 • Dorota Głodowicz
 • Małgorzata Figas
 • Danuta Malinowska
 • Wioletta Kot

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Jankowska – przewodnicząca
 • Elżbieta Korzeniowska –  członek
 • Edyta Maćkowiak –  członek

Przewodniczący Kół:

 • Koło przy Publicznym Przedszkolu – Dorota Głodowicz
 • Koło przy kl. I-III SP w Radwanicach – Beata Orator
 • Koło przy kl. IV-VIII SP w Radwanicach –  Edyta Maćkowiak
 • Koło przy SP w Buczynie – Małgorzata Figas