Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach:

– Izabela Jokiel – prezes
– Marian Kobzda – wiceprezes
– Wiesława Ogończyk– skarbnik
– Maria Surdyk– sekretarz
Przewodniczący Kół:

  • przy SP w Radwanicach – Beata Orator
  • przy Przedszkolu w Radwanicach- Dorota Głodowicz
  • przy Gimnazjum w Radwanicach – Zdzisław Śnioszek
  • przy SP w Buczynie – Małgorzata Figas