02 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza i Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Paweł Piwko – wójt Gminy Radwanice, p. Ewa Flak –  przewodnicząca RG Radwanice, p. Agnieszka Woźniak –  kierownik GOPS w Radwanicach, p. Marlena Wilk i Magdalena Szymańska –  przedstawicielki stowarzyszenia „Pomagamy Razem”  oraz p. Agnieszka Kulig –  wolontariuszka. W tym dniu była również            z nami bohaterka akcji „Razem dla Weroniki” – Weronika wraz z rodzicami.

   Podczas spotkania Weronika otrzymała prezenty: rower –  ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski oraz zabawki, które zostały zakupione dzięki wsparciu ratowników ZG Rudna – p. Andrzeja i p. Marcina.    Pięknym momentem było wręczenie dziewczynce tortu urodzinowego przez młodsze koleżanki – Lenkę i Liliankę. Tort specjalnie na tę okazję upiekła  p. Jolanta Mikielewicz. Dziewczynki wraz z całą społecznością uczniowską zaśpiewały dla jubilatki radosne „Sto lat”.

   Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację dotyczącą funkcjonowania wolontariatu w naszej placówce. Następnie wolontariusze działający          w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci otrzymali legitymacje.

  Nasi goście otrzymali podziękowania za włączenie się do akcji „Razem dla Weroniki”. Kilka słów do wolontariuszy skierowali również p. Paweł Piwko i p. Ewa Flak.

    Na zakończenie goście zrobili sobie „uskrzydlone” zdjęcie.

Comments are closed.

-->