FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

XII Bieg ku Pamięci Św. Jana Pawła II

12 października 2019 r.

Radwanice

Imię i nazwisko…..………………………

Adres……………………………………..

Kategoria…………………………………

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się  z regulaminem Biegu  i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala brać udział / stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala brać udział w tego typu zawodach  o charakterze rekreacyjno – sportowym.

……………….……………………

miejscowość, data

Podpis zawodnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna:

……………………………………

Comments are closed.

-->