Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowe w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału   w X konkursie plastyczno-fotograficznym  pt.

„BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
 • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
 • integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 (max 30×45)  wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT.                 

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach   przeprowadzenia i promocji konkursu.

Kryteria oceny

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
 2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

 ZSP w Radwanicach:

Etap szkolny: do 15.04

Etap gminny: do 24.04

Prace należy dostarczyć wychowawcom (kl. I-III) oraz nauczycielowi plastyki (kl. IV-VIII)

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć

do 26 kwietnia  2019  roku, do biura TPD Oddział Okręgowy  w Legnicy  Al. Orła Białego 2
59-220 Legnica, tel./fax. 76-724-51-09

bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach

Niedźwiedzice 16

59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja 2019  roku
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem bądź telefonicznie.
 4. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 29 maja 2019 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach
 6. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

 

 

 

 

Comments are closed.

-->