Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z maj, 2023.

Archiwum z: maj, 2023

Przedszkole

1 m. – Florentyna Steciąg

2 m. – Magdalena Figas

Kl. I

1 m. – Mateusz Zawadzki

2 m. – Gaja Steciąg

3 m. – Bartosz Fudali

Kl, II

1 m. – Natalia Figas

Kl. III

1 m.  – Zuzanna Leśniak

2 m. – Julia Frankowska, Mikhail Didkovskiy

3 m. – Edward Bizukojć

Wyróżnienia: Alicja Ciosek, Zuzanna Żyta

Kl. IV-VIII

1 m. – Daria Szulczyńska

2 m. – Laura Linke

3 m. – Katarzyna Figas

4-latki

1 m.  – Elena Hofmańska

2m. – Liliana Markowska

5-latki

1 m . – Dobrochna Zawada

2 m. – Łucja Olszewska

3 m. –  Jakub Komorowski, Matylda Tryler

Wyróżnienia: Gabriela Bąk, Tomasz Łucki, Blanka Klepusewicz, Zuzanna Adamczyk

6-latki

1 m. – Adrianna Markowska

Kl. I

1 m. – Dobrosława Kazimierska

2 m. – Pola Chrabańska

Kl. II

1 m. – Bartosz Zymiak

2 m. – Gabriela Hofmańska, Klaudia Dziekan

3 m. – Zuzanna Koropczak

Kl. III

1 m. – Gabriela Rachwalska

2 m. – Alicja Ciosek

3 m. – Oliwia Raczkowska

Wyróżnienia: Zuzanna Żyta, Oliwia Konieczna, Maja Słowik, Filip Wiśniewski

Kl. IV-VIII

1 m. – Hanna Bobela

2 m. – Natalia Mikołajewicz, Katarzyna Szozda

3 m. Lena Krasicka

Zakończyliśmy realizację pierszego działania w ramach projektu „Gmina Radwanice-mój kawałek świata” realizowanego ze środków Gminy Radwanice „Zadanie publiczne w zakresie podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2023”. Odbył się szkolny i gminny etap konkursu plastycznego i fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna”. Gratulujemy laureatom. Kolejnym działaniem będą warsztaty regionalne „Symbole gminy Radwanice”.

W ramach projektu odbędą się również kolejne watsztaty regionalne „Legendy ziemi radwanickiej” oraz „XIV Bieg ku pamięci św. Jana Pawła II”.

Kl. I

I m. – Mateusz Zawadzki

II m. – Gaja Steciąg

III m. – Bartosz Fudali

Kl. III

I m. – Edward Bizukojć

II m. – Zuzanna Leśniak

III m. – Julia Frankowska, Mikhail Didkovskiy

Wyróżnienia: Zuzanna Żyta, Alicja Ciosek

Kl. IV-VIII

I m. – Daria Szulczyńska

II m. – Laura Linke

Kl. I

I m. –  Dobrosława Kazimierska

II m. – Pola Chrabańska

Kl. II

I m. – Gabriela Hofmańska, Bartosz Zymiak

II m. – Klaudia Dziekan

III m. – Zuzanna Koropczak

Kl. III

I m. – Zuzanna Żyta

II m. – Alicja Ciosek

III m. – Oliwia Konieczna

Wyróżnienia: Maja Słowik, Filip Wiśniewski

Kl. IV-VIII

I m.  Hanna Bobela, Lena Krasicka

II m. – Natalia Mikołajewicz, Katarzyna Szozda

I m. – Florentyna Steciąg, Magdalena Figas

4-latki

I m. – Liliana Markowska, Elena Hofmańska

5-latki

I m. – Dobrochna Zawada, Łucja Olszewska

II m. – Jakub Komorowski, Gabriela Bąk, Tomasz Łucki

II m. – Blanka Klepusewicz, Zuzanna Adamczyk, Matylda Tryler

Wyróżnienia: Hanna Wołoszyn, Natan Zakrzewski, Mieszko Kazimierski, Natan Korczyński, Kaja Loret, Aleksandra Mały, Liliana Płaskoń, Oliwier Matczak, Aleksandra Humieja, Florentyna Steciąg, Borys Toborek, Maja Smulska, Oliwia Ryżyk, Kordin Krzysztofiak, Hanna Rodakiewicz, Maja Mikołajewicz

6-latki

I m. –  Adrianna Markowska

Tematem i celem Konkursu jest popularyzacja piękna swojej miejscowości i subregionu legnickiego, najciekawszych pomników przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków kultury i sztuki.  Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice. Prace fotograficzne w formacie minimum pocztówkowym( mogą być zestawy tematyczne zdjęć).

Jeden uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną  i fotograficzną lub zestaw tematyczny zdjęć.

Etap przedszkolny i szkolny – do 15.05

Odbywa się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczynie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach

Prace należy dostarczyć do wychowawców grup przedszkolnych i klas 1 – 3   oraz do nauczycieli plastyki (kl. 4 – 8)

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach:

– 3 – latki

– 4 – latki

– 5 – latki

– 6 – latki

– kl. 1

– kl. 2

– kl. 3

– kl. 4-6

– kl. 7-8

Prace fotograficzne oceniane będą w kategoriach

– przedszkole

– kl. 1-3

– kl. 4-8

W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

Etap gminny – do 17.05

Skierowany jest do wychowanków i uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Radwanice

Prace należy dostarczyć do Oddziału Gminnego TPD Radwanice –  ul. Szkolna 14 (mała szkoła)

Z każdej kategorii placówka dostarcza maksymalnie 5 prac

Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach:

– 3 – latki

– 4 – latki

– 5 – latki

– 6 – latki

– kl. 1

– kl. 2

– kl. 3

– kl. 4-6

– kl. 7-8

Prace fotograficzne oceniane będą w kategoriach

– przedszkole

– kl. 1-3

– kl. 4-8

W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

Etap regionalny – do 22.05

Prace laureatów etapu gminnego wezmą udział w etapie regionalnym

Prace plastyczne oceniane będą w kategoriach wiekowych :

– od 3 do 7 lat

– od 8 do 10 lat

– od 11 do 14 lat

– powyżej 14 lat

a prace fotograficzne według uznania jurorów.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe i zostaną zaproszeni do udziału w Wielkim Festynie Rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka w dniu 1.06.2023 r o godz. 10:30 na terenie Collegium Witelona – Uczelni Państwowej w Legnicy.

Podczas Festynu będzie prezentowana wystawa prac oraz zostanie dokonane wręczenie nagród i wyróżnień. Organizatorzy nie zwracają prac nagrodzonych.

Zachęcamy do udziału w konkursie