Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z marzec, 2023.

Archiwum z: marzec, 2023

Kawiarenka TPD, jak zawsze, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy Paniom, które upiekły ciasta i tym, którzy odwiedzili nasze stoisko. W ciągu godziny ciasta rozeszły się jak świeże bułeczki, a Panie sprzedające uwijały się jak mróweczki. Dziękujemy Paniom: Bogusławie Kwoka, Beacie Orator, Alinie Kuczer, Edycie Maćkowiak i Izabeli Jokiel.

Nasza prośba o ciasta do kawiarenki, już kolejny raz, została usłyszana. I mamy piękny wynik. Dzięki Wam, drogie Panie, udało się nam dzisiaj uzbierać ponad 1400 zł. Dziękujemy:Paniom ze Stowarzyszenie Pomagamy Razem, Marzena Wyrwa , Joanna Rzeczycka, Edyta Maćkowiak , Beata Orator, Wiesława Ogończyk, Bogusia Kwoka, Gosia Fiodor , Krystyna Gania , Agnieszka Kulig, Jolanta Mikielewicz, Anna Stadther, Dorota Kaleta, Maja Kujawska.

W organizację gminnego wydarzenia „Jarmark Wielkanocny i Powitanie Wiosny” włączyli się wolontariusze z klas 4-6 oraz 8.

Pomogli w przygotowaniu wiosennych dekoracji oraz przy dekorowaniu parku.

KL. 1

1. Gaja Steciąg

2. Dobrosława Kazimierska i Oliwia Stefanowska

3. Jakub Kurek i Kacper Dziedzic

Kl. 2

1. Patrycja Tesarska i Helena Pęczek

2. Antonina Wrońska i Jan Chylarecki

3. Gabriela Hofmańska, Zuzanna Kawałko i Bartosz Zymiak

Kl.3

1. Zuzanna Żyta i Pola Trygar

2. Nikola Śladewska i Natalia Sip

3 m. Lena Górkiewicz, Alicja Chylarecka i Paulina Ciciła

Wyróżnienia: Hanna Banaszak, Hanna Pasternak, Izabela Murjas,

                       Kacper Ciosek

Kl. IV-VI

1. Aniela Malinowska

2. Jakub Stadther

3. Marta Pisarska

Wyróżnienia: Maja Chodorowska, Michalina Bienia i Karol Baśkiewicz

GRATULUJEMY!!!

4-latki

1. – Michalina Kazimierska i Elena Hofmańska

2. – Magdalena Figas i Ignacy Pęczek

3. – Helena Pasternak i Paweł Hynek

5-latki

1. – Dobrochna Zawada i Florentyna Steciąg

2. – Hanna Wołoszyn i Natan Zakrzewski

3. – Łucja Olszewska i Zuzanna Adamczyk

Wyróżnienia: Leon Widawski, Hanna Rodakiewicz, Maja Smulska, Gabriela Remiszewska, Borys Toborek, Kaja Loret, Marcel Bielawski, Oliwia Ryżyk, Bartosz Samul, Gabriela Bąk, Maja Mikołajewicz, Maria Sikora, Alicja Kurek

6-latki

1. – Mikołaj Sip

2. – Jagna Zawada i Mieszko Kazimierski

3. – Fabio Stefanowski i Natan Korczyński

Wyróżnienia: Hanna Wilczak, Karol Fiedorec

GRATULUJEMY!!!

Nasi wolontariusze włączyli się w przygotowania do wiosennej imprezy organizowanej przez GOK w Radwanicach. 21 marca wykonywali wiosenne dekoracje, ktore ozdobią park podczas spotkania „Jarmark Wielkanocny oraz Powitanie Wiosny”. Wspierały ich panie: Cecylia Łakomiec i Izabela Jokiel.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Termin etapu przedszkolnego i szkolnego: 21.03.2023 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI o tematyce zdrowia i bezpieczeństwa

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie ”.

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy zaprasza wszystkie koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”.

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach edycji „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, zdrowego stylu życia, unikania potencjalnych zagrożeń i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : rysunku, ulotki lub plakatu o tematyce:

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji, życie bez używek, ochrona p.poż.

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2 lub plakat.

5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych na etap regionalny upływa z dniem 24 marca 2023.

6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa, placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy telefonu; 4) nazwę konkursu i datę.

7. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

8. Prace plastyczne będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych : dzieci/uczniowie 1) od 3 do 6 lat 2) od 7 do 9 lat , 3) od 10 do 12 lat, 4) od 13-15 lat 5) powyżej 15 lat

13. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

14. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

15. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na Facebooku TPD Legnica.

16.Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszonych na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.

17. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.

18. Po odbiór nagród i dyplomów należy zgłaszać się do Oddziału TPD w Legnicy przy Al. Orła Białego 2 w Legnicy

w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace należy składać lub wysyłać na adres :

Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09)

Tuż przed feriami zakończyliśmy akcję „Zbiórka dla Burka i Kocurka”. Jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebraliśmy bardzo bogaty asortyment darów. Serdecznie dziękujemy przedszkolakom, uczniom i rodzicom za włączenie się do akcji. Ogromne podziękowania kierujemy również do naszych wolontariuszy. Akcję od kilku lat organizują Koła Przyjaciół Dzieci działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach oraz Szkolny Klub Wolontariatu. Zebrane dary zostały dostarczone przez panie: Izabelę Jokiel i Cecylię Łakomiec do Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus” oraz do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.