Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z wrzesień, 2022.

Archiwum z: wrzesień, 2022

Laureaci konkursu fotograficznego

– Amelia Łojek

– Wiktor Lebit

– Michał Barszczyk

– Julia Depta

– Szymon Barszczyk

– Kacper Dziedzic

– Gabriela Palica

– Nikola Dziedzic

– Błażej Depta

Laureaci konkursu literackiego

– Bartosz Pulkowski

– Jakub Stadher

– Daria Szulczyńska

– Dobrochna Kowalska

– Laura Tarkowska

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas festynu „Pożegnanie lata” w dniu 4 października 2022 ok. godz. 11.00 na placu rekreacyjno – sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy,  ul. Kamienna 20 a, w razie niepogody w Schronisku Młodzieżowym,  ul. Jordana 17.

Zapraszamy laureatów z opiekunami lub rodzicami.

Festyn zaplanowany jest w godzinach 10.00-14.00

Zapraszamy do udziału w konkursach z okazji 50-lecia TPD w gminie Radwanice.

Kl. I – III

I miejsce – Hanna Pasternak

II miejsce – Lena Górkiewicz

III miejsce – Wiktor Lebit

Kl. IV-VI

I miejsce – Lena Kwoka

Lena Widawska

II miejsce – Bartosz Pulkowski

Paweł Herman

III miejsce – Michalina Bienia

                    Jakub Stadther

Kl. VII- VIII

I miejsce – Laura Tarkowska

II miejsce – Dobrochna Kowalska

III miejsce – Karina Rusinko

Kl. I

I miejsce – Gabriela Palica

II miejsce – Michał Barszczyk

III miejsce – Kacper Dziedzic

Kl. II

I miejsce – Antoni Szymczyk

II miejsce – Szymon Barszczyk

III miejsce – Julia Depta

Kl. III

I miejsce – Amelia Łojek, Adrian Kujawski

II miejsce – Lena Górkiewicz, Wiktor Lebit

III miejsce – Viktoria Herman, Kacper Ciosek

Wyróżnienia: Szymon Dyka, Kamil Pawłowicz

Kl. IV – VI

I miejsce – Hanna Frankowska

Bartosz Pulkowski

II miejsce – Nikola Dziedzic, Oskar Kulig

III miejsce – Maja Chodorowska,

Lena Widawska

Paweł Herman

Wyróżnienia: Aleksandra Pochylska,

Błażej Depta, Bartosz Turkiewicz

Kl. VII – VIII

I miejsce – Miłosz Burzyński

II miejsce – Oskar Olszewski

                                          XIII  BIEG  KU  PAMIĘCI  ŚW. JANA  PAWŁA  II

                                     POD PATRONATEM STAROSTY  POLKOWICKIEGO

Regulamin

 W związku z możliwym wystąpieniem sytuacji epidemicznej COVID-19 oraz z różnych innych przyczyn organizatorzy „XIII Biegu ku Pamięci Św. Jana Pawła II”, zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły rozgrywania zawodów w 2022 roku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i obostrzeniami administracyjnymi.

 1. Termin i miejsce:
 2. 15.10.2022 r.  godz. 12.00
 3. Start Biegu Głównego  – godz. 14.00
 4. Radwanice , ul. Jana Pawła II na Osiedlu Leśnym, Obelisk Św. Jana Pawła II
 5. Organizatorzy:
 6. Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach
 7. Klub Sportowy ZG  RUN
 8. Patronat:

Starosta Polkowicki p. Kamil Ciupak

 1. Partnerzy

Urząd Gminy Radwanice                                                                                                       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach                                                                                    Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Buczynie                                                                      Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach                                                                                                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach                                                                      Gminna Spółka Komunalna w Radwanicach                                                                                     Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach                                                                                      Ochotnicza Straż Pożarna  w Radwanicach                                                      Ochotnicza Straż Pożarna w Łagoszowie Wielkim                                                                                 Rewir Dzielnicowych w Radwanicach                                                     KGW „Czerwone Korale” w Radwanicach                                                                                                  KGW „Zgoda” Łagoszów Wielki                                                 Stowarzyszenie „Pomagamy Razem”                                                                                         Radwanicki Klub Seniora „Optymiści”                                                           Rada Sołecka wsi Radwanice                                                                                                             Parafia Rzymsko-Katolicka w Łagoszowie Wielkim

 • Główni Sponsorzy:
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach (patronat)
 • Urząd Gminy Radwanice
 • Fundacja KGHM
 • KGHM Polska Miedź SA
 • Volkswagen Motor Polska Spółka z o.o.
 • „Aktywni Zagłębia Miedziowego”
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach
 • Zgłoszenia

BIEGI  NA  KRÓTSZYCH  DYSTANSACH – z podziałem na kategorie

 • Uczestnicy biegów startujący w kategoriach: 1-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 – 69 lat, 70 lat i więcej  oraz sztafety rodzinnej, biegu bez barier i nordic walking zobowiązani są do rejestracji   w dniu biegu  w godz. 10.00-11.30 na specjalnym formularzu, w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

BIEG OPEN

 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie.
 • Wpisowe wynosi 30 zł.  Należy je uiścić do dnia 30.09.2022 r. na rachunek Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach ul. Szkolna 14 59-160 Radwanice: 55 8649 1057 2001 0000 0619 0001 z dopiskiem „XIII Bieg – wpisowe” oraz podać nazwisko, imię i rok urodzenia zawodnika, którego dotyczy wpłata. Każdy uczestnik biegu otrzyma  w pakiecie startowym: napój, batonik, ciepły posiłek, chip pomiarowy, pamiątkowy gadżet, dyplom i medal na mecie.
 • Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na  portalu  Feniks-Timing / DATASPORT
 • Zawodnicy mogą dokonać rejestracji na jeden z dwóch możliwych dystansów: 5,5 km oraz 10 km
 • Termin zgłoszeń internetowych mija 13.10.2022 godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 opłaconych zawodników
 • Rejestracja możliwa również w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 11.30-13.00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników = 100 zawodników opłaconych)
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Pomiar czasu:
 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Feniks – Timing
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego  od chwili strzału startera).
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.
 • Klasyfikacja końcowa:

BIEG OPEN

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących na poszczególnych dystansach oraz pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek z gminy Radwanice.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz na stronie Data Sport.

           Biegi na krótszych dystansach

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 • Nagrody:
 • W  kategorii OPEN  kobiet i mężczyzn (10 km) za miejsca I –  III – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa zgodnie z możliwościami Organizatora.
 • W  kategorii OPEN  (5,5 km) kobiet i mężczyzn za miejsca I – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, za miejsca II i III – medal, dyplom, nagroda rzeczowa zgodnie z możliwościami Organizatora.
 • W pozostałych kategoriach: I miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, II i III miejsce  – medal, dyplom, nagroda rzeczowa zgodnie z możliwościami Organizatora.
 • Pozostali uczestnicy – dyplom, medal okolicznościowy i drobny upominek.
 • Postanowienia końcowe:
  • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy biegu zobowiązują się zapoznać  z regulaminem biegu oraz  bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
  • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
  • Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje tego rodzic lub prawny opiekun.
  • Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  • Uczestnik wypełniając Kartę Zgłoszenia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
  • Organizator  nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód,  jakie  mogą  wystąpić  w  związku  z  obecnością lub  uczestnictwem Uczestnika  w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
  • Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
  • Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
  • Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają: jednostki OSP z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego, Policja, wolontariusze.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu biegu w godzinach 12.00 – 16.00.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
  • Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
  • Bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione  w trakcie trwania imprezy sportowej.
  • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  • Organizator ma prawo zmienić program imprezy, długość tras  i podać te informacje do publicznej wiadomości   w dniu imprezy.
  • Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
  • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
  • Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,   a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
  • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
  • W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.
  • Z przyczyn niezależnych od Organizatora Bieg może zostać przełożony lub odwołany.
  • Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  uzasadnionych  zmian  dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
  • W sytuacji COVID-19 podczas zawodów będą obowiązywały obostrzenia epidemiologiczne. Organizator zorganizuje starty grupowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami ilości uczestników, z uwzględnieniem, że:                         a) każdy z Uczestników biegnie wyłącznie na własną odpowiedzialność;             b) Uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się wszelkim obowiązującym zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV;                                                                c) Uczestnicy zdają sobie sprawę z faktu, iż pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, zmierzających do maksymalnego ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV, ryzyko to nadal istnieje, w związku z czym, w przypadku zarażenia się wirusem SARS-COV, nie będą kierowali z tego tytułu żadnych roszczeń do organizatorów biegu;                                                                             d) organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby Uczestników biegu, osób towarzyszących czy też znajdujących się w pobliżu odbywającego się wydarzenia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 • Kontakt:
 • Jokiel Izabela tel. 600 430 514 e-mail: izabelajokiel@wp.pl
 • Jakub Plewko tel. 723 704 516 e-mail: j.plewko1983@gmail.com
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator  Biegu:  Oddział Gminny TPD   w Radwanicach, ul Szkolna 14, 59-160 Radwanice
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (zgoda) w celu  organizacji  i  przeprowadzenia  XIII  BIEGU  KU  PAMIĘCI ŚW.  JANA PAWŁA II, przyznania nagród oraz promocji imprezy. 
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.
 4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione do uzyskania tych danych  na  podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz  upoważnione  przez  Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Biegu, przyznania nagród i promocji imprezy.
 5. Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją Biegu lub do czasu wycofania zgody. 
 6. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu następujące uprawnienia:
 7. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 8. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 9. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 10. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 11. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 12. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 13. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych  osobowych  jest  dobrowolne,  a  konsekwencją odmowy  ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w XIII Biegu ku Pamięci św. Jana Pawła II..
 15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.