Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z styczeń, 2022.

Archiwum z: styczeń, 2022

Szanowni Przyjaciele i Działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, ale również finansowej. Pomimo tych trudności: obostrzeń sanitarnych, znacznego zmniejszenia zatrudnienia pracowników w biurze legnickiego oddziału TPD staramy się kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia na rzecz pomocy dzieci i rodzinie. Dowodem na to są chociażby akcje charytatywne „Gwiazdor” i „Uśmiech pod choinkę”, organizacja kolonii i turnusów rehabilitacyjno-leczniczych. TPD stoi przed groźbą upadku i likwidacji. Mimo wielu naszych wysiłków zmniejsza się liczba sponsorów i darczyńców. Ogromnie cenimy sobie przedsięwzięcia i akcje charytatywne przeprowadzane przez Koła Przyjaciół Dzieci, wpłaty indywidualnych darowizn, a także dobrą wolę 8 samorządów, głównie z powiatu legnickiego, które wstąpiły na członków wspierających TPD. Dla organizacji pożytku publicznego, nieposiadających budżetu, a otrzymujących tylko dotacje celowe, dotychczas pozyskane środki są niewystarczające i nie pozwolą na utrzymanie niezbędnego biura, w którym pracują osoby, których zatrudnienie jest dofinansowane przez Urząd Pracy. Ich wynagrodzenie to minimalna krajowa, nie otrzymują one żadnych dodatków, nie ma także funduszu socjalnego. Apeluję do naszych działaczy, przyjaciół TPD, rodziców do wsparcia finansowego, głównie poprzez przekazanie 1 % podatku dochodowego. W składanych przez Państwa deklaracjach za 2021 r. bardzo prosimy o wpisanie naszego KRS: 0000198933 i wskazanie jako cel szczegółowy Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

AKTUALNA PUNKTACJA W RANKINGU KÓŁ PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO TPD W LEGNICY W ROKU 2021/22

Koła w środowisku wiejskim:1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach klasy (1-3) – 60 pkt.4. Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach – 48 pkt.7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach klasy (4-6) – 39 pkt.

Kategoria „Najpiękniejszy stroik”

Mateusz Węgrzynek

Tymoteusz Buczek

Jakub Loreth

Kategoria „Kartka bożonarodzeniowa”

Jagoda Żyta

Tymoteusz Buczek

Remigiusz Sip