Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z kwiecień, 2021.

Archiwum z: kwiecień, 2021

22 kwietnia w Radwanicach odbyła się po raz drugo akcja „Nadzieja w kolorze żonkili”. Zorganizował ją Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przeprowadziły wolontariuszki działające w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach. Celem przedsięwzięcia była zbiórka środków na budowę Hospicjum w Głogowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną akcja miała mniejszy zasięg i objęła tylko wieś Radwanice, Wolontariuszki nie mogły odwiedzić wszystkich mieszkańców, dlatego ograniczyły się do spaceru po miejscowości połączonego z rozdawaniem żonkili i zbiórką pieniędzy. Odwiedziły takie miejsca, jak: Urząd Gminy Radwanice, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia i sklep „Hydromont”. Na dłużej zatrzymały się w centrum Radwanic oraz przy miejscowych marketach.

Akcja „Nadzieja w kolorze żonkili” odbyła się w Radwanicach pierwszy raz w 2019 r. podczas koncertu Juniorzy-Seniorom „Ach życie, kocham cię nad życie”, który był zorganizowany przez ZS-P w Radwanicach. Wtedy to wolontariusze wręczali uczestnikom własnoręcznie wykonane żonkile. Potem postanowili założyć własny mini-ogród z żonkilami. Dzięki wspólnemu działaniu ZS-P i TPD w Radwanicach powstało małe poletko, na którym w październiku 2019 r. wolontariuszki posadziły 100 żonkili. Kwiaty pięknie zakwitły wiosną 2020 r., ale z uwagi na wybuch pandemii akcja nie odbyła się.

Tegoroczna akcja odbyła się z inicjatywy pań: Izabeli Jokiel –  prezes Zarządu Gminnego TPD w Radwanicach oraz Beaty Niemczyk –  Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD dla Powiatu Polkowickiego. Najmłodszą wolontariuszką była niespełna 6-letnia Liliana, która chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Akcję wsparli: Urząd Gminy Radwanice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach oraz Gminna Spółka Komunalna,

Na terenie funkcjonowania Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy działa   6 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD. W ostatnim czasie do tego grona dołączyła p. Beata Niemczyk, jako rzecznik powiatu polkowickiego.

Pani Beata przez wiele lat rozwiązywała problemy dzieci i  młodzieży oraz wspierała rodziny będąc pedagogiem szkolnym, prowadząc zajęcia  „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z seniorami w ramach działalności  Klubu Seniora. Od lat  jest członkiem Koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach, jest członkiem  Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, działa również w  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespole Interdyscyplinarnym. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Inicjuje i wspiera działania wolontariackie na terenie szkoły i gminy. Od wielu lat koordynuje na terenie gminy Radwanice wydarzenie, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Włącza się w lokalne akcje charytatywne, takie jak: Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei,  Żółte Pola Nadziei, Akcja dla Weroniki  i wiele innych.

Wszystkich potrzebujących wsparcia,  będących w przekonaniu, że  prawa dziecka są niedostatecznie wypełniane czy osamotnionych w działaniach chroniących prawa dziecka informujemy, że  zadaniem rzecznika praw dziecka jest  m.in. ochrona interesów i praw dziecka poprzez:

  • podejmowanie interwencji w sprawach wskazujących na łamanie praw dziecka,
  • prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone bądź łamane prawa dziecka,
  • edukowanie dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw dziecka przez bezpośrednie spotkania w małych grupach,
  • monitorowanie przestrzegania praw dziecka w środowisku,
  • udzielanie informacji i porad.

 Powtarzając za Januszem Korczakiem: „ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, sprawiedliwego ich rozważenia.”

Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD pełni dyżur telefoniczny w czwartki w godz. 15.00-16.00 pod nr 509 394 464,  jest też  dostępny pod adresem mailowym rzeczniktpd.polkowice@wp.pl

Oddział Gminny TPD w Radwanicach przyłączył się do akcji „Budzimy Krzyśka Wójcika”. Przekazaliśmy charytatywne misie TePeDisie na licytację, którą zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach. Nasze miśki trafiły do gromady zuchowej „Odważne Słoniki” prowadzonej przez druhnę Martę Tarkowską, która jest też wiceprezesem Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach.

Każdego roku nasze dzieci otrzymują wielkanocne paczki zebrane w ramach akcji „Wielkanocny Zajączek” organizowanej przez Oddział Okręgowy TPD w Legnicy. Sytuacja pandemiczna znacznie utrudniła przeprowadzenie tej akcji. Dlatego w tym roku wyglądała ona inaczej. Została zorganizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Radwanicach przez Gminny Oddział TPD. Udział w akcji wzięli przede wszystkim uczniowie kl. I-III, którzy uczyli się stacjonarnie. Udało się zebrać sporą ilość słodyczy i zabawek. Część z nich przekazaliśmy do placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polkowicach, a 9 paczek trafiło do dzieci z gminy Radwanice. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Od kilku lat w naszej Gminie trwa „Zakręcona Akcja” polegająca na zbiórce plastikowych nakrętek. Akcję koordynuje Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. Obecnie pomagamy trzem chłpcom: Kubie i Tomkowi Skoczylas z Wysokiej oraz Frankowi Zabłotnemu z Głogowa. Z inicjatywy Oddziału Gminnego TPD powstało serce na nakrętki, które znajduje się przy GOPS w Radwanicach. Dwa kolejne serca znajdują się przy Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Radwanicach. Powstały z inicjatywy dyrektora ZS-P p. Bogusławy Niemasz. Obecnie trwa szeroko zakrojona akcja prowadzona przez Klub Wolontariatu „Dobroczynki z Buczynki” oraz Koło Przyjaciół Dzieci przy SP w Buczynie, której celem jest zbiorka środków na kolejne serce, które zostanie zamontowane przy tamtejszej szkole.

Do Zakręconej Akcji, poza mieszkańcami gminy,  włączyli się również : Przedszkole nr 9 w Głogowie, sklep „Henrom” z Głogowa oraz Fitarena Głogów II.