Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z luty, 2021.

Archiwum z: luty, 2021

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy zaprasza wszystkie koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia. 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : rysunku, ulotki lub plakatu o tematyce:- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)- bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji, życie bez używek, ochrona p.poż.- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce) 3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu). 4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2. 5. Prace tylko indywidualne.6. Termin etapu szkolnego: 12.03.2021 r. Dostarczanie prac: – przedszkole – do wychowawców – kl. I-III – do wychowawców – kl. IV-VIII – do sekretariatu „dużej szkoły” 7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa, placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu. 8. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę (dotyczy etapu regionalnego) 9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym (dotyczy etapu regionalnego). 10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 11. Prace przechodzą na własność organizatorów. 12. OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ Prace plastyczne będą oceniane: Etap szkolny:- 4-latki,- 5-latk, 6- latki, kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII 13. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: kompozycję, dobór materiałów oraz wyobraźnię twórczą w kontekście tematyki konkursu. 14. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe. 15. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną:- etap szkolny: na stronie ZS-P w Radwanicach, TPD Radwanice oraz fb TPDRadwanice najpóźniej 19.03.2021 r. 16.Nagrodzone i wyróżnione w etapie regionalnym prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy). Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy. 17. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania etapu regionalnego konkursu zostanie umieszczona na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.

Uczennice naszej szkoły: Hanna Kałużka, Ewa Baśkiewicz i Marta Waligóra wzięły udział w konkursie „Eko-Film” ogłoszonym przez Zarząd Główny TPD. Dziewczyny przygotowały film, który przez internautów został oceniony najwyżej.Gratulujemy. Nagrodą jest bon na 600 zł z przeznaczeniem na zakup gier planszowych dla dzieci.