Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z październik, 2020.

Archiwum z: październik, 2020

KONKURSY PATRIOTYCZNE Z NAGRODAMI

W związku z ograniczeniem bezpośrednim działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.

Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:

– dzieci od 7 lat – 11 lat

– dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.

Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 09 do dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon lub adres e-mail.

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy i regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

• prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,• prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

• jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,• prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Etap przedszkolny i szkolny

Kategorie:Przedszkole: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latkiSzkoła: kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII

Przewidujemy w każdej kategorii miejsca i wyróżnienia oraz drobne nagrody za udział.Prace należy dostarczyć wychowawcom grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczycielowi plastyki (kl. IV-VIII). Konkurs koordynują przewodniczące Kół Przyjaciół Dzieci:- p. Beata Orator – kl. I-III- p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Termin: 02.11.2020 r.

Etap regionalny

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek. Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia. Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Termin:05.11.2020 r.

Z całego serca dziękujemy rodzicom uczniów SP w Radwanicach za włączenie się do akcji „Serce potrzebne od zaraz”:p. Paulina Kurek-Ciesielska, p. Ewa Wiśniewska, p. Anna Śladewska, p. Zuznana Mikielewicz-Górkiewicz, p. Beata Łojek, p. Iwona Jurczyk, p. Anna Cymbalak, p. Renata Korościel, p. Magdalena Majchrowicz, p. Alicja Baszyńska, p. Elżbieta Popowicz, p. Kamila Musiał, p. Marta Kowalska, p. Karolina Kałużyńska-Buczek, p. Martyna Szylko, p. Jolanta Cybulska, p. Kamila Adamczak, p. Małgorzata Leja, p. Anna Romanowicz, p. Agnieszka Kulig, p. Agnieszka Kijaszko, p. Kamila Gabrysz, p. Wioletta Stemplewska, p. Aneta Krutkopad, p. Małgorzata Maziarka, p. Ewelina Kucharska, p. Mariola Oczadło, p. Piotr Stachura. Zebraliśmy 530 zł. DZIĘKUJEMY!!!

Wyniki regionalnego etapu konkursu fotograficznego:

II miejsce- Lena Górkiewicz

Wyróżnienia: Oskar Kulig, Zofia Chalaba i Hanna Kalużka Wyniki regionalnego etapu konkursu literackiego:

I miejsce – Jakub Stadther

Wyróżnienia: Bartosz Pulkowski, Daria Szulczyńska i Hanna Kalużka