Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z wrzesień, 2018.

Archiwum z: wrzesień, 2018

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

XI Bieg ku Pamięci Św. Jana Pawła II

13 października 2018 r.

Osiedle Leśne w Radwanicach

Imię i nazwisko…..………………………

Adres……………………………………..

Kategoria…………………………………

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się  z regulaminem Biegu  i w pełni go akceptuję. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala brać udział / stan zdrowia mojego podopiecznego pozwala brać udział w tego typu zawodach  o charakterze rekreacyjno – sportowym.

 

……………….……………………

miejscowość, data

 

Podpis zawodnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna:

 

……………………………………

 

 1. Termin i miejsce:
 • 10.2018 r. godz. 14.00
 • Radwanice , ul. Jana Pawła II na Osiedlu Leśnym przy Obelisku Jana Pawła II (powiat polkowicki)
 1. Organizatorzy:
 • Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach
 1. Główni Sponsorzy:
 • Urząd Gminy w Radwanicach
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach
 • Rada Sołecka Wsi Radwanice
 1. Zgłoszenia

BIEGI  NA  KRÓTSZYCH  DYSTANSACH – z podziałem na kategorie

 • Uczestnicy biegów startujący w kategoriach: 1-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i więcej oraz sztafety rodzinnej, biegu bez barier i nordic walking zobowiązani są do rejestracji  w dniu biegu            w godz. 12.00-13.30 na specjalnym formularzu, w przypadku osób niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

BIEG OPEN

 • Prawo startu mają osoby pełnoletnie.
 • Opłata startowa wynosi 20 zł. Należy ją uiścić na rachunek Oddziału Gminnego TPD             w Radwanicach ul. Szkolna 14 59-160 Radwanice: 55 8649 1057 2001 0000 0619 0001                  z dopiskiem „opłata startowa” oraz podać nazwisko, imię i rok urodzenia zawodnika którego dotyczy opłata. Każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: suplementy firmy AktivonSport (Magnez Skurcz Shot, BCAA After 12 kaps, Energy Kick 10 kaps, saszetka collagen, numer startowy, agrafki, chip pomiarowy, pamiątkowy gadżet, medal na mecie.
 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie

www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 • Zawodnicy mogą dokonać rejestracji na jeden z trzech możliwych dystansów: 3,4 km ,               6,6 km, 9,8 km
 • Termin zgłoszeń internetowych mija 9.10.2018 godz. 23:59 lub po osiągnięciu limitu 100 opłaconych zawodników
 • Rejestracja możliwa również w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 11.30-13.00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników = 100 zawodników opłaconych)
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się do dnia 9.10.2018 r. i wniesie opłatę startową będzie mógł sam zdecydować, co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 1. Pomiar czasu:
 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time – www.sport-time.com.pl
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika           w danym punkcie.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.
 1. Klasyfikacja końcowa:

BIEG OPEN

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących na poszczególnych dystansach.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz       na stronie www.sport-time.com.pl

Biegi na krótszych dystansach

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek  startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 1. Nagrody:
 • W  kategorii OPEN  (9,8 km) kobiet i mężczyzn za miejsca I –  III – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
 • W  kategorii OPEN  (3,4 km i 6,6 km) kobiet i mężczyzn za miejsca I – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa, za miejsca II i III – medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
 • W pozostałych kategoriach: I miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa,      II i III miejsce  – medal, dyplom, nagroda rzeczowa
 • Pozostali uczestnicy – dyplom, medal okolicznościowy i drobna nagroda
 1. Postanowienia końcowe:
 • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy biegu zobowiązują się zapoznać z regulaminem biegu oraz  bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
 • Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 • Zgłoszenia dokonuje się osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje tego rodzic lub prawny opiekun.
 • Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
 • Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
 • Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają: jednostki OSP z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego, Policja, wolontariusze.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu biegu w godzinach 14.00 – 17.00.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 • Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NW.
 • Bieg wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 • Organizator ma prawo zmienić program imprezy, długość tras i podać te informacje  do publicznej wiadomości   w dniu imprezy.
 • Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
 • Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 1. Kontakt: