Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z kwiecień, 2018.

Archiwum z: kwiecień, 2018

3-latki
1 m. – Gabriela Rachwalska
2 m. – Anna Zalas
3 m. – Gabriela Hofmańska
4 – latki
1 m. – Zuzanna Żyta i Hanna Banaszak
2 m. – Natalia Jurczyk
3 m. – Natalia Mucha
5- latki
1 m. – Patrycja Baszyńska
2 m. – Aleks Bęben
3 m. – Nikola Dziekan
6 – latki
1 m. – Zofia Olejnik
2 m. – Natalia Łuka
3 m. – Aniela Malinowska
Gratulujemy!

 Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Zasady obowiązujące w ZSP w Radwanicach (przedszkole i szkoła)

Termin: 10 maja 2018 r.
Prace należy dostarczyć do wychowawców grup przedszkolnych i klas I-III        oraz do nauczycieli plastyki (kl. IV-VII i gimnazjum)

Kategorie w etapie przedszkolnym i szkolnym: 3-4 – lata, 5-6 lat, kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-V, kl. VI-VII oraz kl. II i III gimnazjum

Informacji udzielają; p. D. Glodowicz (przedszkole) p., B. Orator (kl. I-III), p. A. Dosiak (kl. IV-VII) i p. K. Zawis (gimnazjum)

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja mała ojczyzna”.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzacja subregionu legnickiego, zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami i ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi. W tym roku – 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości konkurs ma szczególny wymiar.

Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej region legnicki.

Ponadto konkurs rozwija u dzieci wyobraźnię i uczy obserwacji otoczenia. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. kategorie konkursu:

I kategoria – konkurs fotograficzny

II kategoria – prace plastyczne

3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć

 1. Format prac: Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy
 2. Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

 1. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
 2. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dn. 15 maja 2018 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD)                 8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 5. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 6. Prace przechodzą na własność organizatorów.

 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Prace plastyczne oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych : dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat, 7-11 lat i 12-16 lat, i powyżej 16 lat. Konkurs fotograficzny bez kategorii wiekowych.
 2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
 3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl najpóźniej w terminie 25.05.2018 r.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach.
 6. Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do rynku legnickiego. Uroczyste podsumowanie konkursu, odbędzie się podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.06.2018r. ok. godz. 13:00. Szczegółowe informacje otrzymają laureaci.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :

Biuro Oddziału Miejskiego TPD , Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  (76)724-51-09 główna osoba do kontaktu : Angelika Superson.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laureaci – klasy I -III

w kategorii klas I:
I m. – Adam Undro i Urszula Litwiniec
II.m. – Hanna Bobela
III m. – Piotr Niedośpiał

w kategorii klas II:
I m. – Antoni Janas
II m. Remigiusz Sip i Hanna Fefczak
III m. – Natalia Walacik, Mateusz Smulski i Oskar Olszewski

w kategorii klas III:

I m. – Oliwia Krutkopad

Taki stos kartek urodzinowych dla Oli wykonały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach w ramach akcji „Kartka urodzinowa dla Oli”.

 

 

 

 

 

Nasze szkolne Zajączki – tyle artykułów zebrały dzieci z klas I-III. W akcji uczestniczyli też uczniowie klas IV-VII, klas gimnazjalnych i przedszkolaczki. Artykuły przekazaliśmy do GOPS, którego pracownicy przygotują paczki dla potrzebujących. Dziękujemy dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom i mieszkańcom naszej gminy za udział w akcji.