Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z marzec, 2017.

Archiwum z: marzec, 2017

 

I miejsce

Błażej Fudali

Alicja Malinowska

Marcel Pokora

Mateusz Zymiak

II miejsce

Daria Szulczyńska

Ewa Baśkiewicz

Edwin Łaszewski

Weronika Kiekierz

III miejsce

Oliwia Krutkopad

Amelia Danowska

Hanna Dziuńko

Marcelina Szkudło

Jowita Belkiewicz

Wyróżnienia: Krzysztof Szymański, Wojciech Konieczny,

Ewa Kuroczycka, Maja Pochylska, Eryk Łaszewski,

Natalia Głodowicz, Magdalena Ligocka, Szymon Łaszewski,

Izabela Woźniak

GRATULUJEMY  I  ŻYCZYMY  POWODZENIA                                        W  ETAPIE  REGIONALNYM!!!

XV Regionalny Konkurs Plastycznym i Fotograficzny „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu , najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej,                a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki                          do dnia 15 maja

 

Prace we wszystkich konkursach na etapie szkolnym będą oceniane w czterech grupach wiekowych: kl. I, kl. II,  kl. III oraz kl. IV-VI. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.

Konkurs plastyczny pt. „JA I MOJA RODZINA”

Zasady uczestnictwa:

  1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I- VI szkoły podstawowej 2.  Prace plastyczne należy wykonać w  formacie  A 4 lub   A3 w dowolnej technice płaskiej.   3. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki                          do dnia 15 maja.

Konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie  z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Kryteria oceny

  1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
  2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki                             do dnia 21 kwietnia.

*Termin dostarczania prac: 15 marca 2017

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz do nauczycieli plastyki           w klasach IV-VI.

Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie, uprawianie sportów, właściwe spędzanie wolnego czasu, zapobieganie nałogom) oraz bezpieczeństwa (bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczna kąpiel, zapobieganie pożarom itp.).

Jak w roku poprzednim przewidujemy (w etapie regionalnym)  także wydzielenie w konkursie części dotyczącej zasad ruchu drogowego. Dla osób, które podejmą ten temat przewidziane są specjalne nagrody i wyróżnienia.

*Format –  nieprzekraczający A2 (59,4cm x 42cm)

*Technika płaska (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.)

NAGRODY

Prace plastyczne w etapie szkolnym oceniane będą w kategoriach: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat oraz 10-13 lat.
Prace plastyczne w etapie regionalnym będą oceniane  w 4 kategoriach wiekowych: 4-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat i powyżej  16 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizatorzy regionalni nie zwracają nagrodzonych prac.

Zachęcamy do udziału w konkursie!