Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z kwiecień, 2016.

Archiwum z: kwiecień, 2016

 Konkurs plastyczny
Klasy I
I m. – Gracjan Motylewski

II m. – Laura Tarkowska
III m. – Hubert Stadnik
klasy II
I m. – Miłosz Frątczak, Mateusz Węgrzynek

II m. – Hanna Dziuńko, Marcel Pokora, Natalia Janas, Kacper Szulc
III m. – Amelia Dąbrowska
klasy IV-VI
I m. – Norbert Raś, Szymon Wojciński

II m. – Aurelia Maciejewska
III m. – Katarzyna Adamska
Konkurs fotograficzny
I m. – Laura Tarkowska, Eryk Łaszewski

II m. – Edwin Łaszewski
III m. – Maja Pochylska       Wyróżnienie – Szymon Kęska
Gratulujemy!!!

Wyróżnienia w konkursie plastycznym:

 1. Ewa Mówińska
 2. Magdalena Baszyńska
 3. Roksana Adamczak
 4. Hanna Kałużka
 5. Natalia Cymbalak
 6. Ewa Baśkiewicz
 7. Inga Widera
 8. Marcelina Szkudło
 9. Julita Hynek
 10. Natalia Przybysz
 11. Zofia Suchodolska
 12. Antoni Dominiak
 13. Arkadiusz Wołoszyn
 14. Sebastian Mietliński
 15. Mikołaj Czuchro

 

Konkurs „Ja i moja rodzina” – termin w SP w Radwanicach 10 maja. Prace przyjmują wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele plastyki
Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej ogłasza konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”.
Celem konkursu jest promowanie więzi rodzinnych, wskazywanie na znaczenie rodziny w życiu człowieka, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi i rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej. Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A4 w dowolnej technice płaskiej. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

REGULAMIN KONKURSU „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

*termin nadsyłania prac: 20 maja 2016

Zarząd Oddziału Legnickiego TPD przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy zapraszają do udziału w XV Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).

Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.

ETAP  SZKOLNY  KONKURSU

Prace należy dostarczyć do dnia  16 maja do wychowawców klas I-III   oraz nauczycieli plastyki.

Kategorie etapu szkolnego:

Klasy I

Klasy II

Klasy III

Klasy IV-VI

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIEBOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

 Prace konkursowe w SP w Radwanicach  należy dostarczyć do 25 kwietnia 2016 r.  do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki

 

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VI konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”
Cele konkursu:        

rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;

zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka; rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego; integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

Wymagania dotyczące prac konkursowych

 • Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.
 • Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę oraz zgodę.

 

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu. Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych  i fotograficznych

Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu mailem bądź telefonicznie.

Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami

Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 10 maja 2016 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

Prace naszych uczniów zostały dostrzeżone w Legnicy. Wyróżnienia zdobyli:

Hubert Stadnik

Norbert Raś

Gratulujemy!!

Kategoria klas I:

I m. – Alicja Malinowska

II m.  – Hubert Stadnik

Kategoria klas II

I m. – Ewa Baśkiewicz i Marcel Pokora

II m. – Miłosz Frątczak

III m.  – Arkadiusz Wołoszyn

Wyróżnienia: Ewa Mówińska, Weronika Węgrzycka

Kategoria klas III

I m.  – Magdalena Ligocka

II m. – Krzysztof Łojek

III m. Weronika Miszkiewicz

Wyróżnienia: Oliwia Szymorek, Wioletta Ratajczak, Aleksander Chrobak

Kategoria klas IV-VI

I m. – Norbert Raś

II m. – Aleksandra Stemplewska

III m. – Wiktoria Kowalska

Gratulujemy!!! Życzymy powodzenia w etapie regionalnym w Legnicy.