Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z marzec, 2013.

Archiwum z: marzec, 2013

Po raz kolejny uczniowie SP w Radwanicach wzięli udział w konkursie plastycznym „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Wpłynęło 12 prac, które oceniła szkolna komisja konkursowa w składzie: Izabela Jokiel – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach. Jolanta Berger – przewodnicząca Koła TPD przy SP w Radwanicach oraz Kazimierz Laskowski – nauczyciel plastyki. Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategora klas I

Mateusz Zymiak – I miejsce

Igor Szulga  -II miejsce

Anastazja Budzińska  – III miejsce

Laura Maciejewska – wyróżnienie

kategoria klas II-III

Roksana Kowal – I miejsce

Stanis ław Steciąg – II miejsce

Zuzanna Jamrozik – III miejsce

Kinga Nogaj – wyróżnienie

kategoria klas IV-VI
Amelia Grelińska – I miejsce

KlaudiaJasińska  – II miejsce

Katarzyna Tomyślak – III miejsce

Alicja Staszak – wyróżnienie

Wszystkie prace wezmą udział w etapie regionalnym konkursu, który odbędzie się w Legnicy.

W ostatnim dniu lutego odbyła się konferencja sprawozdawcza Oddziału Okręgowego          w Legnicy. Uczestniczyły w niej przedstawicielki Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach: p. Izabela Jokiel oraz p. Jolanta Berger. Delegaci po odczycie sprawozdania za minione dwa lata udzielili Zarządowi absolutorium.                                                                      

Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy podziękował sympatykom i działaczom stowarzyszenia. Podczas spotkania przyznano tytuł honorowego członka TPD panu Wacławowi Makowskiemu, który znaczną część swojego życia i pracy zawodowej poświęcił Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Za te szczególne osiągnięcia Zarząd Główny TPD wyróżnił działacza honorowym tytułem.

Na konferencji obecny był także Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki, któremu przyznano odznakę Przyjaciel Dziecka. Jak przyznaje poseł, „to wyróżnienie jest jednym z ważniejszych w życiu. Odznaki otrzymali również 4 wójtowie gmin, 2 redaktorzy, 10 przewodniczących kół oraz jeden dyrektor szkoły.

Półmetek kadencji za nami. Przed nami kolejne dwa lata wytężonej pracy na rzecz dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w nasze działania.