Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z luty, 2011.

Archiwum z: luty, 2011

04 lutego 2011 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Gminnego TPD poprzedzone podobnymi zebraniami organizowanymi przez Koła. Na zebranie przybyli goście:

– p. Sabina Zawis – wójt gminy Radwanice

– p. Ryszard Niemasz – przewodniczący Rady Gminy Radwanice,

-p. Bogusława Niemasz – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach,

– p. Beata Niemczyk – wicedyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Radwanicach.

Ponadto obecni byli: Przewodniczący i Zarządy Kół TPD z terenu gminy, Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Delegaci z poszczególnych Kół.

Zebranie otworzyła Izabela Jokiel – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach, która powitała przybyłych. Następnie wybrano przewodniczącego Zebrania, którym zostal p. Marian Kobzda. Przewodniczący przedstawił porządek spotkania, który został jednomyślnie zaakceptowany. W dalszej części zebrania prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego TPD w latach 2006-2010 oraz złożyła wyrazy podziękowania na ręce władz Gminy, dyrektorów szkół oraz członków TPD za pomoc i pracę na rzecz dzieci. Podczas dyskusji wypowiedziano wiele pochlebnych słów na temat działalności organizacji, a efektem było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  Następnie odbyły się wybory prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Oto wyniki:

Zarząd Oddziału Gminnego TPD

prezes – Izabela Jokiel

wiceprezes  – Wioletta Rzepka

sekretarz – Jolanta Berger

skarbnik – Beata Orator

członkowie: Jolanta Surdyk i Marian Kobzda

Komisja Rewizyjna:

przewodnicząca – Irena Peregrym

członkowie: Adela Markiewicz i Halina Młodzianowska

W końcowj części spotkania prezes Izabela Jokiel podziękowała za obdarzenie ją zaufaniem na kolejne 4 lata i pogratulowała nowowybranym władzom.

Działania podejmowane w latach 2007-2010:

 

1. Współpraca z:

– Starostwem Powiatowym w Polkowicach – wsparcie finansowe imprezy „Bieg ku Pamięci Jana Pawła II,

–  Urzędem Gminy i Radą Gminy Radwanice – wsparcie finansowe imprez organizowanych przez TPD (Bieg ku Pamięci Jana Pawła II, wyjazdy po dary żywnościowe)

– GOPS w Radwanicach- pomoc TPD przy organizacji imprez dla niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Radwanice (np. Magia Uśmiechu)

–  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pomoc TPD w organizacji Dnia Dziecka,

– Parafialnym Zespołem Caritas, Parafią Rzymsko-Katolicką w Łagoszowie Wielkim – współorganizowanie imprez: Bieg ku Pamięci Jana Pawła II, Spotkanie z Mikołajem; pozyskanie dofinansowania do wypoczynku letniego dla podopiecznej TPD (300 zł),

– Parafią Prawosławną w Buczynie,

– Rewirem Dzielnicowych w Radwanicach – zabezpieczenie imprez organizowanych przez TPD,

– Ochotniczą Strażą Pożarną w Radwanicach – zabezpieczenie imprez organizowanych przez TPD,

– Ośrodkiem Zdrowia w Radwanicach – wsparcie finansowe imprez organizowanych przez TPD, opieka medyczna podczas imprez,

–  Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Radwanicach – wsparcie finansowe imprez organizowanych przez TPD, organizowanie zbiórek artykułów  w sklepach,

– organizacjami, zakładami pracy – wsparcie finansowe i rzeczowe imprez organizowanych przez TPD,

– szkołami z terenu gminy – udział uczniów w konkursach organizowanych przez TPD, wspólne organizowanie imprez i uroczystości,

2. Współpraca z lokalnymi mediami, promowanie podejmowanych działań.

3. Nawiązanie współpracy z instytucjami spoza terenu gminy Radwanice:  Nadleśnictwo

w Przemkowie,  Sitech Polkowice, Viessman Wrocław (wsparcie finansowe imprezy „Bieg ku Pamięci Jana Pawła II”), Volkswagen (darowizna na zakup zabawek do przedszkola)

4. Pozyskanie indywidualnych sponsorów.

5. Utworzenie koła TPD przy Samorządowym Centrum Edukacji w Radwanicach.

6. Utworzenie strony internetowej TPD .

7. Koordynacja rozdziału darów żywnościowych w ramach programu PEAD – wyjazdy 2 razy w roku do Banku Żywności w Jaworze.

8. Organizacja imprez środowiskowych:  Bieg ku pamięci Jana Pawła II, Spotkanie przy Choince oraz charytatywnej zabawy andrzejkowej.

9. Zorganizowanie po raz pierwszy spotkania dla sponsorów – Wieczór Kolęd; przygotowanie i wręczenie pamiątkowych podziękowań.

10. Współorganizowanie imprezy „Z Aniołami w górę”.

11. Organizacja loterii fantowych i kawiarenek podczas lokalnych imprez (Dzień Strażaka, Święto Radwanickich Słoni, Święto Odzyskania Niepodległości) oraz warsztatów świątecznych.

12. Udział w imprezach organizowanych prze Oddział Okręgowy TPD w Legnicy:

– Integracyjne Pożegnanie  Lata (2009 r.) – puchar posła na Sejm RP p. Mikulicza,

– Dzień Dziecka (2010 r.),

– kolonie letnie,

– konkursy: „Moja mała ojczyzna”, „Chrońmy przyrodę ojczystą”, „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, „Szopka bożonarodzeniowa” (laureaci, wyróżnienia),

– Koncert z okazji 90-lecia TPD,

– konkurs wiedzy o TPD  – II miejsce (Alan Żukowski).

13. Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na operacje dla chorych dzieci z gminy Radwanice.

14. Włączenie się w akcję „Otwórzmy serca” (pomoc dla powodzian)

15. Udzielanie indywidualnej pomocy finansowej (obiady, okulary, buty ortopedyczne, artykuły szkolne, wycieczka klas VI, wydatki związane z I Komunią Św., sytuacje losowe) i rzeczowej (żywność, odzież, buty, opłata za energię i podłączenie licznika).

16. Włączenie młodzieży w działania TPD – wolontariat.

17. Wyróżnienia TPD:

– Marian Kobzda – statuetka „Nade Wszystko Dziecko”

– Izabela Jokiel – srebrna odznaka „Zasłużony działacz TPD”

– ks. Henryk Laszczowski, Jolanta Berger, Beata Orator, Bogusława Niemasz  – odznaka „Przyjaciel Dziecka”

Za podejmowane działania Oddział Gminny TPD w Radwanicach został uhonorowany Nagrodą Starosty Polkowickiego w ramach obchodów 90-lecia TPD.