Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z październik, 2009.

Archiwum z: październik, 2009

28 października w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach odbyły się eliminacje konkursu wiedzy o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Jest to jedno z wielu działań organizowanych w ramach obchodów 90-lecia  tej organizacji.
Organizatorem konkursu było szkolne Koło TPD. W eliminacjach wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI. Nad ich przebiegiem czuwała komisja w składzie:

  • Jolanta Berger
  • Izabela Jokiel

Uczestnicy mieli udzielić odpowiedzi na 27 pytań, z których 16 dotyczyło zagadnień ogólnych,  7 – działalności TPD w gminie Radwanice, a 2  – praw dziecka. Maksymalnie można było zdobyć 37 punktów.

Oto laureaci konkursu:

  • Alan Żukowski – 35 punktów
  • Anna Mieszczanowicz – 31 punktów
  • Ewa Sadowska  – 28 punktów
  • Izabela Woźniak- 28 punktów

Zdobywca I miejsca – Alan Żukowski – będzie reprezentował szkołę w drugim etapie, który odbędzie się w Legnicy. Życzymy powodzenia!

11 października 2009 r. obchodziliśmy w Radwanicach IX  Dzień Papieski. Organizatorami tegorocznej uroczystości byli: Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim oraz Gminny Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach.
Uroczystość otworzyli organizatorzy – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach –Izabela  Jokiel oraz prezes PZ Caritas  – Krzysztof Mystek. Przywitano wszystkich, a szczególnie tych, którzy postanowili poświęcić Papieżowi – Polakowi swój wysiłek biorąc udział w biegu.
Korzystając z okazji TPD w Radwanicach przekazało na ręce przewodniczącej Rady Gminy –p. Marii Sadowskiej – puchar zdobyty podczas paraolimpiady. Pani przewodnicząca wręczyła jej niepełnosprawnym uczestnikom pamiątkowe statuetki.
Kolejnym punktem uroczystości był Bieg Ku Pamięci Jana Pawła II. Jego trasa  wiodła ulicami Nowego Osiedla w Radwanicach, gdzie znajduje się ulica Papieża-Polaka oraz Jego pomnik. W biegu wzięło udział 82 uczestników, którzy byli podzieleni na kategorie. Wyniki przedstawiają się następująco
– niemowlak – Marcin Waligóra
- maluch –  Marta Waligóra
- przedszkolak młodszy – Karol Wojciechowski, Stanisław Steciąg, Remigiusz Frankowski
– Przedszkolak Starszy – Mateusz Zaorski, Krystian Kijaszko, Magdalena Dutkiewicz
- klasy I-II – dziewczynki: Wiktoria Fraczek, Klaudia Kusiak, Patrycja Włodarczyk
chłopcy: Kacper Niedośpiał, Konrad Gandecki, Kacper Przywara
- klasy III-IV – dziewczynki: Renata Dutkiewicz, Marcela Antosik, Katarzyna Aleksandrowicz
chłopcy: Jakub Lisowski, Dominik Frankowski, Paweł Stojke
- klasy V-VI – dziewczynki: Klaudia Burda, Klaudia Kulig, Kinga Przywara
chłopcy: Błażej Frankowski, Dawid Jakubowski, Artur Zaorski
- gimnazjalista – dziewczęta: Weronika Waśkiw
chłopcy: Andrzej Halaburda, Damian Przywara, Kacper Konieczny
- młodzież ponadgimnazjalna – dziewczęta – Katarzyna Włodarczyk, Marlena Martins, Patrycja Fraczek
chłopcy: Jarosław Bartosz, Adam Burda, Kacper Steciąg
– dorośli 20-29 lat – kobiety – brak startujących
mężczyźni – Paweł Romanowski, Grzegorz Chłodnicki, Sylwester Włodarczyk
30-49 lat – kobiety: Irena Martins, Beata Bień
mężczyźni: Andrzej Sadowski, Roman Waligóra, Dariusz Opajdowski – trasa krótsza
Krzysztof Skiba, Piotr Machoń, Tadeusz Lisowski – trasa dłuższa
50 lat i powyżej: Julian Kasperski – trasa krótsza
Waldemar Walkowiak, Jerzy Dąbrowski – trasa dłuższa
Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary ufundowane przez władze powiatowe (starosta Powiatu Polkowickiego – Marek Tramś, wicestarosta – Kamil Ciupak) i gminne (wójt – Sabina Zawis, przewodnicząca Rady Gminy – Maria Sadowska) oraz szefów instytucji oraz firm z terenu gminy (dyrektor SCE w Radwanicach – Anna Stańczak, prezes Koła Łowieckiego „Jaźwiec” –Waldemar Woźniak, prezes UKS Alternatywa  – Zdzisław Śnioszek, prezes TPD w Radwanicach – Izabela Jokiel, prezes PZ Caritas w Łagoszowie Wielkim  – Krzysztof Mystek oraz Renata i Krzysztof Ostaszewscy, Alicja i Ferdynand Burasowie, Anna i Zbigniew Bąbolowie, Wioletta i Wiesław Rzepkowie, Jadwiga Ostiadel). Natomiast pozostali laureaci otrzymali medale i dyplomy.Nagrody zwycięzcom wręczyli sponsorzy. 
Podczas zawodów  działała kawiarenka z ciepłymi napojami oraz domowymi wypiekami. Dochód został przeznaczony na cele PZ Caritas oraz TPD.
 Drugim punktem obchodów był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez chór działający przy parafii oraz wspólna modlitwa przybyłych na uroczystość, którą poprowadził ks. Józef Popiel. Pod obeliskiem Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli nam finansowo i własną pracą.