Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z grudzień, 2008.

Archiwum z: grudzień, 2008

21 grudnia 2008 r. po raz pierwszy TPD w Radwanicach oraz PZ Caritas zorganizowały spotkanie dla swoich przyjaciół. Na Wieczór kolęd przybyły osoby, które od wielu lat wspomagają te organizacje. Wśród gości byli: Sabina Zawis – wójt gminy Radwanice, Maria Sadowska – przewodnicząca RG w Radwanicach, Andrzej Sadowski – radny powiatu polkowickiego, Anna Stańczak – dyrektor SCE w Radwanicach wraz z mężem Bogdanem, Bogusława Niemasz – dyrektor ZSP w Radwanicach, Marian Kobzda – radny gminy Radwanice wraz z żoną  Kazimierą, księża: Józef Popiel – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Łagoszowie Wielkim, Jerzy Omelianiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Buczynie, Bogdan Peregrym – sołtys wsi Radwanice wraz z żona Ireną, państwo Wioletta i Wiesław Rzepkowie – właściciele firmy Hydromont, państwo Katarzyna i Krystian Frankowscy oraz Artur Stadnik – indywidualni darczyńcy.
Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele organizatorów: Izabela Jokiel i Krzysztof Mystek witając przybyłych gości i kierując do nich słowa gorących podziękowań. Następnie ksiądz Józef Popiel pobłogosławił opłatki i wspólnie odmówiono modlitwę. Podczas dzielenia się opłatkiem z głębi serc popłynęły życzenia.
Kolejnym punktem spotkania był występ chóru działającego przy kościele  w Radwanicach. Program składał się z wierszy oraz kolęd i pastorałek. Montaż słowno-muzyczny wprowadził obecnych w świąteczny nastrój, pełen radości, ale również zadumy.
Na zakończenie organizatorzy wręczyli swoim przyjaciołom pamiątkowe podziękowania.

W dniu 14 grudnia od godz. 14:00 w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach dzieci z gminy Radwanice wzięły udział w „Spotkaniu ze Świętym Mikołajem”. Organizatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Radwanicach, Oddział Gminny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Radwanicach, Parafialny Zespół CARITAS oraz Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
Uroczystego otwarcia Spotkania ze Świętym Mikołajem” oraz przywitania wszystkich dzieci dokonała Wójt Gminy Radwanice P. Sabina Zawis. Następnie głos zabrali przedstawiciele organizatorów: Izabela Jokiel- prezes Oddziału Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w Radwanicach oraz Krzysztof  Mystek – prezes Parafialnego Zespołu CARITAS.
W oczekiwaniu na Św. Mikołaja dzieci podzielone na pięć grup brały udział w zabawach i konkursach m.in. klejenie choinkowego łańcucha, wymyślanie hasła na przywitanie Św. Mikołaja, rzut „śnieżną kulą” do kosza. Rodzice mogli mile spędzić czas przy kawie i domowych wypiekach w „Kawiarence” – przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Najwięcej radości sprawiło dzieciom przybycie Św. Mikołaja.
Młodzież z Samorządowego Centrum Edukacji w Radwanicach jako grupa wolontariuszy aktywnie brała w spotkaniu, opiekując się dziećmi oraz pomagając przy rozdawaniu paczek.     Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Sponsorami SPOTKANIA MIKOŁAJKOWEGO byli:

– Urząd Gminy Radwanice
– Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radwanicach
– Gminny Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach
- Parafialny Zespół CARITAS