Archiwum

Aktualnie przeglądasz archiwa z październik, 2008.

Archiwum z: październik, 2008

12 października 2008 r. obchodziliśmy w Radwanicach VIII  Dzień Papieski. Organizatorami tegorocznej uroczystości byli: Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim oraz Gminny Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. Głównym jej celem było uczczenie 30 rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły  na papieża. Zależało nam, aby w obchody włączyły się aktywnie dzieci i młodzież. Dlatego kontynuujemy ubiegłoroczną tradycję, jaką był Bieg Ku Pamięci Jana Pawła II. Trasa biegu wiodła ulicami Nowego Osiedla w Radwanicach, gdzie znajduje się ulica Papieża-Polaka oraz Jego pomnik. Uczestnicy startowali w następujących kategoriach:
– maluch –  od 1 do 3 lat
– przedszkolak – 4-6 lat
– klasy I-II
– klasy III-IV
– klasy V-VI
– gimnazjalista
– młodzież szkół ponadgimnazjalnych
– dorośli.
Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary ufundowane przez miejscowe władze (wójt, Rada Gminy) oraz szefów instytucji oraz firm z terenu gminy. Natomiast pozostali laureaci otrzymali medale i dyplomy.  W zawodach, których pomysłodawcą jest były wikariusz naszej parafii ks. Henryk Łaszczowski, wzięło  udział ok. 150 osób. Nagrody zwycięzcom wręczyli sponsorzy.
Podczas zawodów  działała kawiarenka z ciepłymi napojami oraz domowymi wypiekami produkcji członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Radwanicach. Dochód został przeznaczony na cele PZ Caritas oraz TPD.
Drugim punktem obchodów był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez chór działający przy parafii oraz wspólna modlitwa przybyłych na uroczystość, którą poprowadził ks. Józef Popiel.
W ten sposób oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II, którego słowa zawsze będą wskazywać nam właściwą drogę, a czuły uśmiech Ojca dodawać sił w trudnych chwilach. Spotkaniu towarzyszył niezwykły nastrój. Na zakończenie zabrzmiała pieśń dedykowana Ojcu Św.:

„Już na zawsze będziesz w Radwanicach,
Czy w radosny, czy też w smutny czas.
Będziesz chodził po naszych ulicach

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli nam finansowo i własną pracą.