I miejsce

Błażej Fudali

Alicja Malinowska

Marcel Pokora

Mateusz Zymiak

II miejsce

Daria Szulczyńska

Ewa Baśkiewicz

Edwin Łaszewski

Weronika Kiekierz

III miejsce

Oliwia Krutkopad

Amelia Danowska

Hanna Dziuńko

Marcelina Szkudło

Jowita Belkiewicz

Wyróżnienia: Krzysztof Szymański, Wojciech Konieczny,

Ewa Kuroczycka, Maja Pochylska, Eryk Łaszewski,

Natalia Głodowicz, Magdalena Ligocka, Szymon Łaszewski,

Izabela Woźniak

GRATULUJEMY  I  ŻYCZYMY  POWODZENIA                                        W  ETAPIE  REGIONALNYM!!!

XV Regionalny Konkurs Plastycznym i Fotograficzny „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu , najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej,                a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki                          do dnia 15 maja

 

Prace we wszystkich konkursach na etapie szkolnym będą oceniane w czterech grupach wiekowych: kl. I, kl. II,  kl. III oraz kl. IV-VI. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.

Konkurs plastyczny pt. „JA I MOJA RODZINA”

Zasady uczestnictwa:

  1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I- VI szkoły podstawowej 2.  Prace plastyczne należy wykonać w  formacie  A 4 lub   A3 w dowolnej technice płaskiej.   3. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki                          do dnia 15 maja.