Ogłaszamy  Akcję: PODARUJ PREZENT  NA ŚWIĘTA MAŁYM PACJENTOM PRZYLĄDKA  NADZIEI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radwanicach oraz Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” przyłączają się do akcji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.                       Ogłaszamy zbiórkę prezentów świątecznych dla małych pacjentów Przylądka Nadziei. W przedszkolu akcję koordynuje  p. Iwona Derkacz. W szkole koordynatorkami są panie: Beata Orator – kl. I-III    oraz Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?

1. Kup grę planszową, klocki LEGO, książkę dla dziecka chorego na raka.
Listę prezentów, rekomendowanych przez psychologów dziecięcych  znajdziesz na fb TPDRadwanice oraz na tablicach w przedszkolu i szkole.

2. Możesz zrobić sobie zdjęcie z prezentem i poprosić rodzica, żeby zamieścił je na swoim Instagramie. Jeśli oznaczy zdjęcie hashtagiem #podarujprezentnaswieta pojawi się ono na stronie Akcji!

3. Przynieś prezent do przedszkola lub szkoły.

4. My przekażemy prezenty małym pacjentom Przylądka Nadziei przed Świętami Bożego Narodzenia!

Konkurs plastyczny

kl. IV-V

I m. – Kamil Skrzypczak

II m. – Natalia Walacik

III m. – Oliwia Krutkopad

kl. VI-VIII

I m. – Hanna Kałużka

II m. – Marcin Panter

III m. – Hanna Dziuńko Wyróżnienia: Linda Jasic, Maria Zawis, Oskar Olszewski, Mikołaj Ratka, Karol Zawis

Konkurs fotograficzny


I m. – Miłosz Burzyński
II m. – Zofia Gabrysz
III m. – Nicola Kowalska, Mateusz Węgrzynek
Wyróżnienia: Hanna Kałużka, Laura Tarkowska, Marcel Baranowski, Jakub Bagiński

Konkurs plastyczny

3-latki
I m. – Iga Pulkowska
5-latki
I m. – Gabriela Hofmańska, Krzysztof  Dąbrowski
6-latkiI m. – Aleksandra Miklarz
II m. – Zuzanna Leśniak
III m. – Bartosz Loreth

Konkurs fotograficzny

I m. – Julia Depta

Konkurs plastyczny
Klasy I

I miejsce – Gabriela Szymańska

II miejsce – Marcelina Wołoszyn

III miejsce – Aleksandra Kosidło

Wyróżnienia: Nikola Dziedzic, Jakub Loreth, Nel Maciejewska, Michalina Bienia, Hanna Frankowska, Maja Kuczer, Maja Struska

Klasy II

 I miejsce – Bartosz Pulkowski,  Jakub Sadther

II miejsce – Paweł Herman , Karol Baśkiewicz

III miejsce –  Tymon Szozda, Olaf Leśniak

Wyróżnienia: Lena Widawska, Wojciech Węgrzycki,

Klasy III

I miejsce – Marcin Kejna, Alicja Kołodziej

II miejsce –  Katarzyna Szozda, Hanna Bobela

III miejsce – Igor Ferenc, Julia Leja

Wyróżnienia: Lena Kwoka

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Konkursu fotograficzny

Kategoria kl. I – III (praca indywidualna)

I miejsce – Przemysław Romanowicz, Bartosz Pulkowski

II miejsce – Urszula Litwiniec

III miejsce – Natalia Krawiec, Jeremi Kowalski

Wyróżnienie: Błażej Depta

Kategoria kl. I – III (praca grupowa)

I miejsce – Zofia Bryś i Michał Bryś

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

W październiku w naszej szkole trwała akcja „Zbiórka dla Burka”. Dzieci przynosiły koce, poduszki, karmę i zabawki dla zwierząt. Akcję koordynowały panie: Izabela Jokiel, Cecylia Łakomiec i Marta Tarkowska.

     25 października wolontariusze wyruszyli z ogromną ilością darów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Podopieczni schroniska przywitali nas radosnym szczekaniem. W oku niejednej wolontariuszki zakręciła się łza, a opiekunki wycieczki słyszały takie słowa: „Dlaczego ludzie wyrzucają psy?, „Proszę pani, wszystkie wzięłabym do domu”. Dzieci cieszyły się, że pieskom dzięki przywiezionym darom będzie cieplej  zimą, ale mówiły też, że nic nie zastąpi im ciepła domu.

   Ogromną radość wolontariuszom sprawił spacer z podopiecznymi schroniska. Niektórzy trafili na trudnych towarzyszy spaceru, których energia rozpierała, ale na szczęście w chwili utraty sił można było przekazać pieska komuś innemu.

   Ta wizyta z pewnością na długo pozostanie w pamięci i sercach jej uczestników. Nie zapomnimy o naszych nowych czworonożnych przyjaciołach. A może po tym wyjeździe któryś z nich trafi do domu wolontariuszki czy wolontariusza?

      Zaczęliśmy przygotowania do akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”. Po raz pierwszy odbyła się podczas spotkania „Juniorzy –Seniorom”.  Wtedy nasi wolontariusze sprzedawali własnoręcznie wykonane żonkile. Dochód przeznaczyliśmy na budowę Hospicjum w Głogowie

       W tym roku postanowiliśmy sami wyhodować żonkile. Dlatego 24 października grupa wolontariuszek spotkała się na skwerze przy „małej szkole”. Tutaj pod czujnym okiem pań: Izy , Marty i Martyny  dziewczyny posadziły 100 żonkili. Cebulki zakupił Oddział Gminny TPD  w Radwanicach. Ziemię pod uprawę przygotował p. Piotr, a cennych rad ogrodniczych udzieliła p. Zosia. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że na wiosnę pięknie zakwitną i obudza nadzieję w niejednym sercu.

                                 Zapraszamy do udziału w Konkursie!!!

Termin (etap przedszkolny i szkolny) –  05 listopada

Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III oddają prace wychowawcom

Uczniowie klas IV-VIII oddają prace nauczycielowi plastyki

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

 • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,
 • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
 • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
 • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Prace plastyczne będą oceniane w etapie szkolnym w następujących kategoriach:

1) 3-4 latki

2) 5-6 latki

3) kl. I

4) kl. II

5) kl. III

6) kl. IV-V

7) kl. VI-VIII

 

Prace plastyczne będą oceniane w etapie regionalnym 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli,                 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane w etapie szkolnym w nast. kategoriach:

1) przedszkole

2) kl. I-III

3) kl. IV-VIII

Prace fotograficzne będą oceniane w etapie regionalnym bez podziału na kategorie wiekowe.

Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej  3 miejsca i wyróżnienia.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu  (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych  i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:

8 listopada 2019 (piątek)

 

12 października odbył się w Radwanicach „XII Bieg ku św. Pamięci Jana Pawła II”. Głównym  celem imprezy było uczczenie 41 rocznicy wyboru Karola Wojtyły  na papieża oraz propagowanie idei aktywnego wypoczynku, która była tak bliska papieżowi-Polakowi. Organizatorem biegu był Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. Patronat nad biegiem objął Starosta Powiatu Polkowickiego p. Kamil Ciupak. Partnerami imprezy byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, Rada Rodziców przy ZSP                 w Radwanicach, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, OSP Radwanice i Łagoszów Wielki, Stowarzyszenie „Pomagamy Razem”, Rada Sołecka Wsi Lipin. Główni sponsorzy to: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd Gminy w Radwanicach , Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Buczynie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Rada Sołecka Wsi Radwanice. Trasy biegów zostały wyznaczone na boisku Orlik oraz na terenie            w pobliżu ZSP w Radwanicach (głównie polne drogi).  Uczestnicy startowali  w następujących kategoriach:

 • OPEN: 5 km i 10 km      
 • 1 – 2 lata
 • 3 – 4 lata
 • 5 –  6 lat
 • 7 – 8 lat
 • 9 – 10 lat
 • 11 – 13 lat
 • 14 – 16 lat
 • 17 – 19 lat
 • 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 –  59 lat, 60+
 • nordic walking: do 50 lat, powyżej 50 lat
 • sztafeta rodzinna
 • bieg bez barier

Imprezę otworzyli: prezes Oddziału Gminnego TPD  p. Izabela Jokiel  oraz wiceprezes            p. Marta Tarkowska w towarzystwie starosty polkowickiego p. Kamila Ciupaka, przewodniczącej Rady Gminy Radwanice – p. Ewy Flak, wicedyrektor ZSP w Radwanicach –  p. Alicji Dosiak, proboszcza parafii w Łagoszowie Wielkim –  ks. Jana Szulima oraz prezesa- seniora Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach – p Mariana Kobzdy. Kilka słów do zgromadzonych skierowała p. Elżbieta Stępień – poseł na Sejm RP oraz p. Elżbieta Szymorek – pracownik Biura Poselskiego p. Ewy Drozd.

Podczas powitania została również podana informacja o akcji charytatywnej „Razem dla Weroniki” oraz przedstawiono Weronikę i jej rodzinę.

Następnie odbyły się biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary ufundowane przez  władze powiatowe (starosta, wicestarosta powiatu polkowickiego), gminne (wójt) i szefów instytucji, organizacji, firm z terenu gminy Radwanice. Biegacze, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali medale, dyplomy i nagrody. W zawodach wzięło udział ok. 250  osób. Nagrody zwycięzcom wręczali sponsorzy. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, dyplom i drobny upominek.

Podczas zawodów działała kawiarenka z ciepłymi napojami oraz domowymi wypiekami. Dochód został przeznaczony na akcję charytatywną. Najmłodsi uczestnicy mogli miło spędzić czas w „Kąciku Malucha”. Funkcjonowało też stoisko profilaktyczne z ulotkami i kolorowankami propagującymi zdrowy styl życia. Był również kiermasz z poduszeczkami wykonanymi przez dzieci oraz malowanie twarzy i konne przejażdżki. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały jednostki OSP  z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego.

Wyniki

W Biegu OPEN wzięło udział 17 kobiet i 34 mężczyzn

OPEN 5 km
Kobiety
I m. – Sara Gościewicz
II m. Anna Chodorowska
III m. Agnieszka Styczyńska
Mężczyźni
I m. – Mateusz Szczepański
II m. – Robert Walkowiak
III m. – Zbigniew Frydlewicz

OPEN 10 km
Kobiety
I m. – Paulina Bukowczyk
II m. – Sylwia Przybysz
III m. – Joanna Rosicka
Mężczyźni
I m. – Mariusz Tokarczyk
II m. – Dominik Komendacki
III m. – Szymon Świercz

Pozostałe kategorie

1 – 2 lata

I m. –  Tomasz Żydziak

II m. –  Franciszek Wiązek

III. m.  –  Dorian Kołodziej

3 – 4 lata

I m. – Katarzyna Skibicka

II m. –  Helena Chalaba

III m. –  Kornel Przybysz

5 –  6 lat

Dziewczynki

I m. –  Natalia Mucha

II m. –  Ala Chylarecka

III m. –  Gabriela Hofmańska

Chłopcy

I m. – Paweł Zmysłowski

II m. – Oliwier Szozda

III m. –  Jan Jaźwicki

7 –  8 lat

Dziewczynki

I m. Alicja Gościewicz

II m. –  Nikola Dziedzic

III m. –  Patrycja Baszyńska

Chłopcy

I m. – Miłosz Lelicki

II m. – Szymon Baszyński

III m. –  Tomasz Trochanowski

9 –  10 lat

Dziewczynki

I m. –  Kornelia szylko

II m. –  Klaudia Wójcik

III m. –  Karina Rusinko

Chłopcy

I m. – Bartłomiej Moskwa

II m. –  Wojciech Konieczny

III m. –  Olaf Bęben-Rzeczycki

 

 

11 –  13

Dziewczynki

I m. –  Julita Hynek

II m. – Wiktoria Korzeniowska

III m. –  Hanna Dziuńko

 

Chłopcy

I m. – Remigiusz Frankowski

II m. –  Dawid Polak

III m. –  Sebastian Mietliński

14 – 16 lat

Chłopcy

I m. –  Jakub Bagiński

II m. –  Kamil Kulon

III m.  – Seweryn Przygodzki

17 – 19 lat

Chłopcy

I m. –  Dominik Nawrocki

II m. –  Bartłomiej Mietliński

20 – 29 lat

Kobiety

I m. – Monika Małyniak

II m. –  Daria Swatek

Mężczyźni

I m. – Mateusz Szczepański

30 –  39 lat

Kobiety

I m. –  Agata Trawińska

II m. –  Sara Gościewicz

III m. –  Paulina Bukowczyk

Mężczyźni

I m. – Wojciech Ziemnik

II m. –  Robert Kapiec

40 –  49 lat

Mężczyźni

I m. –  Dominik Kimendacki

II m. –  Zbigniew Frydlewicz

III m. –  Stanisław Róg

 

50 –  59 lat

Kobiety

I m. – Beata Kowalska

Mężczyźni

I m. –  Jan Różycki

II m. –  Andrzej Kucab

60+

Kobiety

I m. –  Stanisława Kucab

Mężczyźni

I m. –  Jerzy Kubiak

II m. –  Tadeusz Perłakowski

III m. – Waldemar Walkowiak

Nordic walking

Do 50 lat

Kobiety

I m. –  Agnieszka Frydlewicz

II m. –  Katarzyna Stefan

 

Mężczyźni

I m. –  Jakub Stefan

Powyżej 50 lat

Kobiety

I m. – Beata Kowalska

Mężczyźni

I m. – Piotr Siwak

Bieg bez barier

Dzieci

I m. – Aleksandra Miklarz

II m. –  Gabriela Szymańska

Sztafeta rodzinna

I m. –  Monika Małyniak  rodziną

II m. –  Joanna Bęben-Rzeczycka z rodziną

III m. – Daria Swatek z rodziną