Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu Legnickiego do udziału          w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania  w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE                          

ZSP w Radwanicach:

Termin: 11.03.2019 r.

Prace należy dostarczyć do wychowawców (przedszkole i klasy I-III) oraz  do nauczyciela plastyki (kl. IV-VIII i III G)

 1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

 1. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
 2. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
 3. Prace mogą być wykonane indywidualnie, lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.
 4. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
 5. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
 7. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
 9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 10. Prace przechodzą na własność organizatorów.

 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Etap szkolny: kategorie – 4-latki, 5-latki, 6-latki, kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-V, kl. VI-VII, kl VIII i III G

Etap regionalny:

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

 1. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
 2. Dla laureatów (miejsca i wyróżnienia) przewidziane są nagrody.
 3. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 22.03.2019r.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania.
 5. Informacja na temat miejsca podsumowania zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
 6. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie 8 kwietnia 2019r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

 

 

 

Laureaci regionalnego etapu konkursów świątecznych TPD – przedszkole:

Szopka Bożonarodzeniowa
Natalia Sip – wyróżnienie
Najpiękniejszy Stroik
Wiktor Płóciennik – wyróżnienie

Laureaci regionalnego etapu konkursów świątecznych TPD – szkoła:

Szopka Bożonarodzeniowa
Remigiusz Sip – I miejsce
Bartosz Pulkowski – III miejsce
Filip Chlebowicz – wyróżnienie
Mateusz Anczykowski – wyróżnienie

Najpiękniejszy Stroik – wyróżnienia:
Paweł Herman
Tymoteusz Buczek
Laura Tarkowska
Jakub Stefan
Tomasz Dosiak

 

 

 

 

   

 

 

Iga wśród kartek od dzieci z ZSP w Radwanicach

Od 11 listopada do 07 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Radwanicach trwała akcja „Kartka urodzinowa dla Igi”. Akcję przeprowadziły działające przy przedszkolu i szkole Koła Przyjaciół Dzieci.

Iga to niespełna 3-letnia mieszkanka Sobina. Urodziła się 12 grudnia 2015 r. Choruje na wrodzoną cytomegalię. Ma małogłowie, opóźniony rozwój ruchowy, wzmożone napięcie mięśniowe, obustronny głęboki niedosłuch i niedożywienie.

Celem akcji było wykonanie kartek urodzinowych dla dziewczynki. Odzew był bardzo duży. Dzieci wykonały około 100 kartek. Tuż przed urodzinami kartki oraz prezent od radwanickich dzieci zostały przekazane  Jubilatce.

 

 

 

 

W dniach 05 – 12.12. w radwanickiej placówce DINO trwała akcja TPD „Uśmiech pod Choinkę”. Dziękujemy pracownikom oraz klientom, którzy włączyli się do akcji. Zebraliśmy kilka pudeł żywności. Przekażemy je rodzinie z gminy Radwanice w ramach „Szlachetnej Paczki” oraz innym potrzebującym z naszej gminy.

09 grudnia odbyło się w Radwanicach Gminne Spotkanie z Mikołajem. Tradycyjnie TPD zorganizowało w tym dniu kawiarenkę. Prowadziły ją panie: Iza, Małgosia, Adela i Jola. Były też wolontariuszki z ZSP w Radwanicach: Kinga, Asia i Oliwka. Domowe wypieki oraz ciepłe napoje miały wielu zwolenników.

05 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie klas II przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów z klas I i III montaż słowno-muzyczny „Zróbmy coś dobrego”. Bohaterami przedstawienia były leśne zwierzęta, które pokazały wszystkim, że trzeba sobie pomagać.
Nasze dzieci doskonale wiedzą, że warto pomagać. Udowodniły to biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych, np. „Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei”, „Kartka urodzinowa dla Igi”, „Zakręcona Akcja dla Blanki” czy „Zbiórka dla Burka”.
Podczas spotkania z okazji Dnia Wolontariusza prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach p. Izabela Jokiel nagrodziła słodkimi upominkami dzieci, które uczestniczyły w akcji „Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei”. Dla małych wolontariuszy zatańczyły dziewczynki z klasy II b.

06 grudnia rusza akcja „Uśmiech pod Choinkę”. Tym razem wspieramy „Szlachetną Paczkę”. Zatrzymajcie się przy koszu w radwanickim DINO, na którym będzie taki plakat i zostawcie tam choć drobny dar. Podarujmy innym radość na Święta!!!